BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN VANJÏQXmb.fcX. tSiiTaur, Tegenwoordig de Heeren Mr.H.A.«.«I .V.iLaS.6X!bUJCg6St>.6r. Afwezig Accoord De Wethouders, nummers Uitgevoerd Afd. 1Afd. II

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 690