/■li VA BESLISSING Afdeelinq i A Aanmerkingen en No. toestemming tot het houden van een collecte, mits al- leen onder partijgenooten wordt verleend. n hesioten wordt de subsidie aan Maatschappelijk nuijoc-Zh toon in 1939 verstrengen bij den Raad voor ie dra- gen ten bedrage van f.ll^.OOO.--. ,/eth.Gasille vericlaart als minderheid in aese ^ich te^cn dit subsidiebedrag. V>- j -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 692