v'f y* v b BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen stort beton- nog niet fficie- zi jds bouw- ijpen anzien uw vs er ken eebrenge phius zal zoe- et üollfc met la et Comité geerings j de fi- estvie- i t Op st Col- 31s Soes jet te - (n.1. ju laten j die ,96, zoo jlijft. de uit ïouden ïiet tot jstvierii :den dat .s aange iganulae .seert uitj •oerg tei van 4//| riotirg ,r tegen .den eerï ixet 00 rmerst- er ,al-; gen in- ezwaar Je Vergadering Kan zicii met net advies van den Secreta ris vereenigen en besluit in de Kosten van algemeene feestviering ter gelegenheid van het 40-jarig Kegeerings jubileum van H.ü.de koningin van gemeentewege alsnog eene bijdrage toe te Kennen en wel aan het Comité Soest f.88.en het Comité Soesteroer^ f.22.--. i'o es temming hiervoor wordt verleend. :iL cjj.. :V 5>jT/ t rt(\ Toestemming niervoor wordt verleend. ïili KrCi ll0| a /r'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 694