num- 1 Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud mer 1305 13 06 1307 1300 .3C9 131C Jir.aeifu werken hoofa der o.l. school,5'beré J".u-roenhu„ sen/Aid. denlaan 1, 3oest- auinen ...iy .Bi nn e nla na scne naken deei c meae dal c nn u-ei j tenDeez, ie** likaanweg 7» te Joestniet overeenkom stig ae hem verleende vergunning, ad. 24 Juni 193Ö, een woonhuis heeft ge bouwd op perceel sectie h no.5722, oö~ legen aan aen Peli-tcaanweg. Geadviseerd wordt terzake een aanschrijf ving te zenden aan van u-eijtenbeen. deelt oer verKlaring van de op zijn be-j stelling voorkomende aanteekening mede dat hij aen heer rrti._ers toegezegd haa een oraer te geven van wat dit jaar aan schoolbehoeften noodig zou zijn, met verzoek daarvan diverse bestellingen van f.25»of daar beneden te maKen. betreurt het dat op 't oo^enbliK geen creaiet aanwezig is om daaruit de Kos ten van uitbreiding der straatverlich ting te Soestduinen te bestrijden. Ge wezen wordt op den huidiger. toestand, welke onhoudbaar is, terwijl bericht vsordt tegemoet gezien dat een en ander verholpen wordt. zendt antwoora op het schrijven van burg.en wethouders dd.15 Sept.j .1. be treffende de onaerh.uasnorm voor wo ning etwoningen. vraagt vergunning voor het hebben van twee -reclameborden ten benoeve der Brand verzeker ing-AJamt schappij Hol land /an i859" °fj det perceel Bimstruac 31 Be Bir.v.Gem.werKen en de Insp.v.Poli tie adviseer en afwijzend op dit verzoeij te bescxiiicken en den bewoner van het betrokken perceel aa„ te schrijven de zonder veröunning geplaatste reclame- borden te verwijderen. deelt mede toedurende de maand October 193o een inxvomen te hebben genoten van f.4C.--» waarbij inbegrepen reis- en verblijfkosten. J an i ai 6 - a - - X _iL sSx. ,.i Oi 1 b- o- 'f Ct -i a

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 697