Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte o u o 11 1312 'a.v .d.kijngaaxt doetjaaar aanleiding van liet schrijven xio*203 in opdrach d.d.28-IO-38 le van ej.d.noon c s. een reproductie - jt~. s oingen te secretarie van net ontwerp ver.„avelingsplan toeko- neu. Jc ent ordt er op gevestigd, dat in verband uet de wenschen van noc- pers net eventueels wijzigingen - "bindt het raam van uitbreidingsplan en bouw verordening - iaoet -..orden rekening ge houden» biedt ter vaststelling aan: hét prinitief nonier schoolgeld 1938/' 3tot een totaalbedrag van acti duif zena tweehonderd veertien gulden en t en vijfitg cents (ze^ge f.3214.52). De ge.e ente-ontvanger adviseert ue ter mijnen va., invorderinw vast te steile.. op: 31 Dt>c.'3o, 23 Pebr.r39 en 3° Apri] '39telkens voor 1/3 uedeelt.e van den Beslot leu va apoedi, Beslot* 1939 V£ luizend cents vast te - ril 1 ea. >D. 1 i O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 699