9- chrijverx opdracht xctie in toeko- svestiga, van koo- x - "bindt in "bouv;- ïixt aulf in tü t e 52). de ter- atellen 30 npriJj van den esloten wordt liet primitief 1939 vast te stellen tot een duizend tweehonderd veertien BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten ;ordt aeze aangelegenheid in handen te stel len van den Dir.v.ü-exu. nemen, net veraoek hierover spoedig vaxx advies te willen dienen» nonier schoolgeld 1938/ 0ulden cents (f.b214.52; en de termijnen vast te stellen op 31 Dec.l93L, 28 kebr.1939 en 30 bedra^ van acht twee en vijftig van invordering - ^ril 19 telkens voor 1/3' 0edeelte van den aanslag uO 03, ^,_L yj J 1 2^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 700