NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAM DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN8 „November1938 Tegenwoordig de Heeren .Mr .W.A*J.Vl.SS.er., burgemeester. D.A.de Eruijn en E.J.Gasillewethouders Secretaris J...G,A ..Batenburg... Afwezig L Afd. 1 -X Afd. 1!Afd. III "d Accoord De Burgemeester, De^ Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers 13-07t/m1321 Uitgevoerd lilil

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 702