■9U. ze te werk rde&iging van de juridi- en gezien en g voor het dieke ver- n -V .van ot afwerking: ;en aan het hoeve waar- 1957 ter BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Adressant zal worden medegedeeld, dat hij aanvragen van werkne mers op zijn belangen zal worden gelet. Aan de kerkelijke instellingen zal hiervan mededeeling worden gedaan. Wordt voor kennisgeving aangenomen. Aangezien het juridische betoog reeds door den heer Kruijff, ho' van de 2e afd.der prov,griffie, verzorgd zal worden en reth. Gasille en de heer van Soesel namens het gemeentebestuur op de zitting van den Baad van ótate vertegenwoordigd zullen zijn voor het o.m. verstrekken van inlichtingen, waarvoor kennis van de plaatselijke gesteldheid noodig zal zijn, wordt besloten niet op vet advies van den Directeur in te gaan. Tot uitbetaling van bedoelde extra periodieke verhoogingen wordt besloten, De betrokkenen zullen echter bereid moeten zijn bij niet goedkeuring dier verhoogingen door G.S., het alsdan te vee'i genotene aan de gemeente terug te betalen. ofd Bedoelde goedkeuring wordt verleend. i/Ui. /l ó>- Li' idW Ou f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 70