NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN Tegenwoordig de Heeren ..D...Br.Ui^n.en. ÏÏ^J ..asille.,wethouders Afwezig- Vis-s-e-r-,--Burg-e-ruee-ster- VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST Accoord De Wethouders, nummers Uitgevoerd Afd. I1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 710