NOTULEN BURGEMEESTER EM WETHOUDERS VAM DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 16 November 193 8 Tegenwoordig de Heeren KrA.JVisserburgemeester D .A_.de Brui jn en.. H. J .Gasillewethouders Secretaris J GrA Beteilburg Afwezig?-.... Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers 1.335t m1 359 Uitgevoerd j Afd. i4?Afd. IIAfd. IIIijflAfd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 716