NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN2.2.....IH.Qvember193 iJA.deBruijnen ii. JGa si 11e Wethouders Tegenwoordig de Heeren OSb e r Secretaris J Cr A «.iSatenbox^;... Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 728