NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VANJ.amar.i193.8. - Alt K* 3l.Ga.fliT la Secretaris é-T... Q u.r.Q.Q Tegenwoordig de Heeren Afwezig Accoord De Burgemeester, Bevat volgnummersl&Üt/m13.3.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 72