A* ^Js-. rit Df A an ïge- ?an )or len „ssie >be- 13 tvond den in l al- de e ver- the e- zie- t aan— tre- van n ng t sa- dvak ver- ld ie- BESLISSING Afdeeling en No. net ten name van J Th.Ronnenbergh verleende verlof wordt ingetrokken. het verlof a worüt aun B.J.van Lielot vei'li" ena Besloten wordt in deze vacatures voor te dragen den heer H.CValkenet Besloten v/ordt vrijstelling van vermakelijkheidsbe- lasting te verleenen. Besloten wordt het beroepschrift in handen te stel len van den Directeur van Gemeentewerken om hierove advies uit te brengen in overleg met den Wethouder van Openbare Werken. Besloten wordt ter voorziening in de op 1 Januari 19>S ontstaande vacatures wegens periodieke aftre ding van de heeren M.Sukkel en D.van den Broek de volgende aanbeveling den Baad aan te bieden: vacature M.Sukkel: 1. M.Sukkel - 2. li.G.Holtus. vacature D.v.d.Broek: 1. D.v.d.Broek - 2. L.Kriek. Besloten wordt een aanvullende bijdrage van /.1b ,20 in deze kosten te verleenen. Gelet op het advies van Bouw- en woningtoezicht nos 145, 146 en 55, worden de aanvragen nos 2/491, 1/ 1554 en 1/1468 ingewilligd V I/ Aanmerkingen tl j <j (j i fe4-f ct/ t O/' Uj>

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 732