NOTULEN i/1 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN25 November1938 Tegenwoordig de Heeren Mr... ',YAJVi s s erburgemeester D.A.de Bruijn en H.J.Gasille,wethouders Secretaris JGA .Bat enburg Afwezig .1387 Afd. IIAfd. III Afd. IV: Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. I t/m

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 734