BESLISSING Afdeeling Aanmerking' en No De besprekingen zijn vastgelegd in afzonderlijke aantee- \f a keningen opgelegd in het desbetreffend dossier, let resultaat der bespreking is dat de heer van Doorne 1 a.ls voorzitter der Vereeniging zal bevorderen dat het 1 Bestuur zal uitzien naar een ander terrein en waarbor gen zal geven voor meer toezicht op de kinderen, ladere mededeelingen worden ingewacht

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 740