NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN2....D.e.c.emb.er.193.8. Gasillewethouders Secretaris JG A. Mt.enburg.. AfwezigMr...W.»A. J ..VI s ser bur ge.sie es t er Tegenwoordig de Heeren D.A.de en il.J. Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers1394/t/m.1406 Uitgevoerd Afd. I: él*Afd. II:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 746