Volg num- Afzender of voorsteller Datu mer Korte inhoud 1405 1406 N.V.Philip's Gloei lampenfabrieken te Eindhoven Dir.Gem.werken zendt antwoord op schrijven van Burge meester en Wethouders dd.10 November 1938, betreffende betaling ineens van twee in huurkoop aangeschafte radio toestellen. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. Bes; ken van gemj Gel* 2 D( 2/4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 751