n Burge- vember erxs van radio- verzoek an de a. BESLISSING Afdeeling en No. Besloten wordt aan B.Y.Philips Gloeilampen fabrie ken mede te deelen, dat van de bevoegdheid in art.2 van het contract gegeven, geen gebruik zal worden gemaakt - Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd. 2 December 1938 no.147 wordt besloten de aanvrage 2/492 in te willigen. 1/ Aanmerkingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 752