/f NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN3 Jüec emb.er1938. Tegenwoordig de Heeren ZrA.. J.. Vi s s erbur.geirie ester DAa e Brui jn en HJGasill ewethouder s Secretaris J.GA.Batenl'WXg Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers1..4.Q.7.t/m.1425 Uitgevoerd Afd. I .4? Afd. i Afd. III Afd. IV ^L

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 754