Volg nummer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1424 Dir.Gem.werken biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunningvergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 761