BES .1331.f0- Afdeeling en No Aanmer kingen soek om Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht loodi ge dd.4 December 1938 no.153» wordt besloten de aanvrage no1/1538 in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 762