NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN6. December Tegenwoordig de Heeren Ml*. A ..J .Yisser burgemeester I).A,d.e.. .H,..'I.G:asille>w.etho.uders... Secretaris J»G.A 6HbUT g. Afwezig .1.4.2.6. Afd. III Afd. IV: Accoord De Burgemeester, 'e Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 764