y ayj. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen besloten wordt alsnog aan den i>irv.Gem.werden te vra- _en, of in het bedra0 van f. 13*75 voor de kosten van seg en voetpad het arbeidsloon begrepen is. et schrijven 'ordt voor kennisgeving aangenomen. Besloten ordt de goedkeuring van den Haad te vragen. Reslote ri a.s wordt f.-b.v.dutphen met ingang van 3i Janu- voor den duur van 2 weken te werk te stellen voor het opmaken van belastingkohieren, teben een ver- oeding van f.2.5ü per dag. kan den bouwpastoor zal worden mede^edeel-udat het ollege bereid is te dezer zake arle mogelijke mede- erking te verleenen, doch dat allereerst de beslis- onherroepelijk moet welke bes.Nssinfa binnenkort is te ver achten. Voorts wordt besloten het verzoek inmiddels om advies in handen te stellen van den -hirecteur van keueenteverken. 1/ smiv .ng omtrent het Uitbreidingsplan ^eiet op het advies va.- -3ou 2<3 Jan.I931 nos.5 en 6, ore nos.2/445 1/1441 in te illigen. en Woningtoezicht dd. besloten de aanvragen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 76