1e 39 tot LERD tig t de te ste L 1959 aansla L- Lk voo ïzien 1 het be ling 7 op ■n voo Lt ten de pe:: een e bren advi- te boven kozijn tex raet- and- orvvaa i ell en te te bren-|- aat- M. eh Lten t ge- te 1 w' 1935 ?n van BESLISSING Afd eeiing A i Aanmerkingen en No. i iiet 1o suppl.konier schoolgeld 1930/1939 wordt vastge steld tot een totaal bedrag van ƒ.1214,63» De termijnen van invordering worden vastgesteld op 28 Februari 1939 en 30 April 1939, telkens voor ue helft van den aanslag. Besloten wordt het oorspronkelijke voorstel aan d^n Raad waarbij aan de bezwaren van Schagen werd tegemoetgeko men te handhaven en mitsdien alsnog bij den Raad in te dienen. Besloten wordt de ontwerp-verordening aan den Raau te vaststelling aan te bieden. Besloten wordt toestemming tot den verbouw te verlee— nenconform het advies van den Directeur van Gemeen— tewerken. 'SÏOI- j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 772