BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN VAN Tegenwoordig de Heeren ...Mr...ïï...A,..J...y.is.aer..rbur.geme.es:ter. .D....A.,..deBr.ui.jnen....Il....<I..G.as.i.ll.e..,y/.eth.o.ud.e.r.s. JGA ...Bat.eiibiir.g. Accoord 1.4X8 Afwezig De Burgemeester, De Wethouders, Uitgevoerd Afd. I Afd. Afd. IV Bevat volgnummers1.45.1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 776