BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN VAN2.Q...D.e.c.emh.er Tegenwoordig de Heeren .J:vX...4..»A.4...Y±S.aei4.h:uxgame.e.ster R.A.,j.ö,...eii .E..J....Gaaille.,.. w.e.thouders SecretarisA..i3.afc.eiib."arg. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. I: 4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 788