NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DER GEMEENTE SOEST VANl....¥.s.kr.uar.i VAN DE VERGADERING VAN Tegenwoordig de Heeren Secretaris ±'.*.G.».(ax.Q.Q.t*. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, Uitgevoerd Bevat volgnummers Afd. t/m Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 78