NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST ..ü»A.'üe... .GasilleWethoMexs». VAN29....üe.c.embe.x193.0... Afwezig Accoord De Wethouders, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. I Tegenwoordig de Heeren J3UIg6IIie.SS"tei Secretaris J ».A.» JB.a.ti.S.Xl.bUXg De Burgemeester, De Secretaris,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 802