Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1505 Gemeente-Secreta ris. 150b Gemeente-Ontvanger alhier 1506a N.V.Arnhemsche Waterleiding My vraagt machtiging aan het College om over te gaan tot den aankoop van een stalenkast en een schrijfmachine zulks voor een bedrag van resp. max. ƒ.57,50 en max./.142,=. De desbetreffende begrootingspost Laat een dergelijke uitgave nog toe. De Gemeente-Ontvanger verzoekt mede te deelen op welke wi^ze voortaan iient gehandeld te worden t.a.v.het verstrekken van voorschotten op de Loonoverschottenwelke worden over gemaakt door de arbeiders uit deze gemeente, die in Duitschland werkzaarr 2ijn. zendt prijsopgaaf betreffende het plaatsen van een 3-tal brandkranen, alsmede het verplaatsen van brand- kraan no.51

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 803