Vl35u lat, nu de lingsplan bestuur va oandeld ,het ntueele ver ruit voor d e volgen enscheli jk ter audiën- ster van t de 3urge- sdan het zondere aan nen brengen er te bevorf belang der dt ^oedge- met betrek- •handelingen :oop door de lerceelen >rsf oortsche ifstand om m Staat der ran Defensie m benie-ka- Len betrokke; ireenkomsten l door de ge^ 5ii aangebodeilj ?ov.briffie tervijl 3rdt gezien BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen De Voorzitter zegt toe aan deze aangelegenheid zij aandacht te zullen "lijden. n Beslopen ordt den -daad de noodige voorstellen met de daaraan verbonden crediet-aanvrage van f .50. GUG. aai te bieden, welke voorstellen behandeld zullen nor deii uu een op 3 •'■'soruari a.s» daarvoor te houden sp0edeischende raadsvergadering. afensie, voll t gegaan met jei.eente vooï n den ai stam at. bedoeld te ver lachtel

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 80