d ƒ,9,* en laat- oor an- rgeno- te van elmi- rijven an door en de rlee- iana- heer niet ening eiden ge- weg 1 D. a be- sete- Lge 3teur 3 ad- ;sen die- ike- ka- >191 .ge iteur ad- .d on .d de het ge- ans te dra- BESLISSING Afdeeling j en No. Aanmerkingen .Besloten wordt dezen termijn uit te betalen. besloten wordt tot hernummering van de oulianalaan over te gaan conform het advies van den Directeur van Gemeentewerken en in gelijken zin aan den heer Deb- bink te antwoorden. Vergunning hiervoor wordt verleend. Vergunning hiervoor wordt verleend. /f Besloten wordt in deze het oordeel van Gedeputeerde Staten te vragen. I i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 810