fa aa. Dec f wij- ver ing den bie- nd eert hem en ffiek- mogen af- n voor brengt aan p, g te is r, bij aing een 682, aten r van a) aiten ;gen ?n mi- BESLISSING ?gaaf in het 7an de ;ref fen- :roen~ 5 1957, ren Afdeeling I en No. Aanmerkingen tiet intrekking van het besluit van Dec.lS^ö, 2e 0/ afd no.5^/192 wordt alsnog vergunning voor deze ver- 6Af2 loting verleend. Vergunning voor deze collecte in de maand Maart wordt verleend. üp het verzoek wordt afwijzend beschikt, conform het advies van den Directeur van Gemeentewerken dd. 22 December 1938, no.14b. Besloten wordt aan C.Pul een aanschrijving te zenden, dat door hem binnen dagen het plat van de gebouwde kamer door middel van een metalen pijp aangesloten op een gresbuis wijd 8 cM. moet worden aangesloten op een zinkput met een inhoud van ten minste 1 Mj> en hem te waarschuwen, dat bij niet nakomen dezer last geving genoemde werken op zijn kosten van gemeentewe ge zullen geschieden. Besloten woi dt het adres ter inzage toe te zenden aan den nui tenant-kolonel Vlieger, waarnemend Inspec- teur der Militaire Luchtvaart, tevens Commandant der Luchtvaartbrigade te Soesterberg met bericht, dat het College gaarne zal vernemen, of dit adres hem aanlei ding geeft tot het maken van opmerkingen. Deze opgaaf wordt aldus vastgesteld. //y?D

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 812