L NOTULEN BURGEMEESTER IN WETHOUDERS fïk VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 4 Je.ïir.Liaxi193 j 'Aie.. Jrui üIj. i se.tiiQ.u&.ftr.a.* Afwezig ..14.6... Afd. I f Afd. II ...J£LAfd. III Afd. IV: Tegenwoordig de Heeren Secretaris 14:r. O..0.t. Accoord De Wethouders, De Burgemeester, Bevat volgnummers 13.9t/ m Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 82