NOTULEN BURGEMEISTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST 1933. VAN des namiddags Afwezig Afd. Afd. IV Tegenwoordig de Heeren .-..v. Secretaris - 3 «.Sr Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De_Sficretaris. Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 88