NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN8 februari193 .3 firuljft én S»Ia iftatjhouttflXflu Afd. 1...jLAfd. II Afd. III Afd. IV/j/( Tegenwoordig de Heeren Secretaris .....P.*.G...£f; Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummerst/m1Q.Q Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 92