NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST 193 3 VANH...Ze.no.r.uar.i D*A,d6 ErulJn en E„ J f u^siiie e un ouder s Afwezig Afd. Tegenwoordig de Heeren Secretaris 5 ^.ÏOOt,. Accoord De Burgemeester, De Wethouders, etaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 98