fa Aïdeeiing Aanmerkingen BESLISSING an J.van no1689 aat hoek 2| ger salariil oedvrouw Aan den Raad zal worden voorgesteld het adres in han- i.den te stellen van Burgemeester en Wethouders van - irae-advies OP rmakeli j Ie le enen vooj ngen. Op het verzoek wordt afwijzend beschikt, aangezien de betreffende verordening een vrijstelling hiervoor niet toelaat. de grond-1 gezegde o's der mal e motorspir] te veria bij de nde schell ijn perceel dt een der! uitvoeren! dvies uit 39. Op deze aanbieding wordt niet ingegaan. Aan de inraid-f dels bij de firma loiegt terzake gesloten verzekering [wordt alsnog goedkeuring gehecht. ,'ethouder de Bruijn deelt mede, dat deze aangelegen- \j> leid inmiddels tot oplossing is gebracht. In verband j liermede wordt het schrijven van den heer Cornax gede- )oneerd tbreiden jplaatsen en gezamenj ienende werktui- rt schestra E no16 willige ir .v .G-em. uitgebracli|| de loopenjj 1 met in- ren indien| en van re- -archief 26 Sept. n van 5 Be gevraagde vergunning wordt verleend Besloten wordt op de aanbieding van "de Nederlanden" U. ün te gaan. j in de £e remie vooi te brenger

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 104