Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 194 IrJ.G.F.Gijzen 195 II. Sanders archi tect lid van de Schoonheidscommi sj- sie dezer gemeende vraagt voor nader te noemen principaal perceel 28 aan. den Zwaluwenweg voor s2,75 per M2 te koop. Dezelfde princi paal geeft evenwel de voorkeur aan het perceel no.19, gelegen aan de Schriks- laan, waarop thans nog de door Mej jTimmers bewoonde woning staat. Voor he binnenterrein gelegen naast het percee 28 wordt een bod van 15,= gedaan. igeeft zijn meening weer omtrent de pro jjecteering van garages bij enkele woon huizen aan de Soesterbergschestraat

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 105