,A NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN1..4.....j?.a.hru.a.ïi1933.. ..Ll«ü.*.ci.e ,W.e.tliQ.u.cl.e.i.s..». Afd. I 4Afd. ïy P /j-' v Tegenwoordig de Heeren Xissex-r-£u-ïge-iae-e-ster Secretaris Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris Bevat volgnummers t/m 208. Uitgevoerd Afd. lil Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 108