3n eei L jde- llijké .ïiaan olonie onder van be- en ML van iek- tweej- zake ir kas ivange^ aan ■den ike- 'toonei. I Febr reiden 3waar- /op a.da- L30, hand- door or een den ad we ér ken bt I BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Door IC.van Tol wordt in handen van den Voorzitter de vereischte eed afgelegd, waarvan proces-verbaal is opgemaakt Besloten wordt tot deze grondruiling, V> Nadat Wetli.de Bruijn gerapporteerd heeft, na een zeer [S ernstig onderhoud gehad te hebben met den heer Lub, waarmede de bezwaren zijn opgeheven, worden de beide brieven voor kennisgeving aangenomen. Besloten wordt de levering op te dragen aan de N.V. V" ïxt Eet college heeft hiervan kennisgenomen. *1! Vrijstelling van vermakelijkheidsbelasti g wordt ver leend. Vergunning hiervoor wordt verleend, volgens de ont werp -vergunning hiernevens gevoegd. IS <di* At- <K<P. (V-sT- l? Ji- 'Ixöv. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 10