204 205 206 207 208 Bestuur van de Wijkverpleging Huis ter Heide en Om streken. Wethouder de Bruijir. Geneeskundig Inspec teur van de Volks<- gezondheid te Gtrecht ■directeur van Ge-i raeentewerken ,Soestt Inspecteur Hoofd van den Plantenziekten- kundigen Dienst. Craner v.d.Boo- gaart vraagt een bijdrage van ƒ.57,10 in de BesloL jkosten van verpleging in het sanato- f verleej rium Hoog Laren van MejJ.v.d.Spaa- hietkamp, gedurende het tijdvak van 1 t/m 13 Januari 1959* adviseert den Raad voor te stellen Aldus een strook gronds kosteloos in eigen dom te aanvaarden van mevrouw de wed. J.C.Haks geb.de nruijf, voer verbree ding van de Burg.Grothestraat !•- - zendt een schrijven betreffende diph-r therie- en roodvonkbest rijding. deelt mede dat noch door, noch vanwe ge hem toezicht is gehouden op het schilderwerk aan de woningcomplexen Soest I en Soesterberg II van de R.k. Bouwvereeniging St.Joseph. zendt mededeelingen omtrent de wijze, waarop de Colorado-keverbestrijding dit jaar in ons land sai worden uit gevoerd. verzoekt in principe vergunning tot verbouw van een perceel aan de Burg. Grothestraatsectie A.no.1988. Beslot ren be Beslot te dee kennis schrijv "3tJo contr6 hebben Beslot op de rado-k wordt Beslot band m bouw 0

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 111