A/ NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN17 Jtet/ruari193.9... Ij.jx deBru^n. eGagi 1 le.,Wethouders 221. Afd. 1Afd. IIAfd. lil..{2 Afd. IVJA '-typ: Tv .dw Tegenwoordig de Heeren n T.j Secretaris li .A.».Bat.ejailUX£... Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummersty.'.ty.t/m Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 114