Volg- rtum- I Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 217 218 219 220 221 222 22p fa.J.C.J. Driegt en; Zonen, te A'dam. G.Steerding en fh. Wolfsen te Soest. Minister van Binnenland- sche Zaken te s-Gravenhage B. J.Rosmuller 'lechnisch Ambte naar Gasbedrijf. bestuur van de Vexeeniging tot bestrijding der f.B.C. te Soest. J. 01 ijs lager Sr. doet een aanbieding voor een glasver- jkesloti Szekering der glasruiten zich bevinden- j-betali) jde in de serni-permanente en noodwonin- ILlle v< gen alsmede in de schuurtjes behoo- rende bij de noodwoningen aan den v/iek-| slooterweg ü.Z. vragen vergunning om heideplaggen te mogen steken. zendt antwoord op het schrijven van Burgemeester en Wethouders dd. 25 Ja nuari 1933» ^e afd.no.1108 houdende ivoorstel tot huurverlaging voor de woningen der woningstichting ?lJatri- monium" en der R.K.Bouwver"StJoseph* ;deelt mede op het hem gedane voorstel inzake de aanbieding van een bouwter rein aan den Vinkenweg benevens de betaling van een bedrag van ƒ.4.000,= niet te kunnen ingaan en verzoekt het daarheen te leiden, dat het bedrag tot ƒ.9.627,50 wordt verhoogd. De Directeur van Gemeentewerken is blijkens z^n rapport van 9 Februari 1939 no.C/8 van oordeel dat het ge vraagde bedrag zoo hoog is, dat liet geen redelijke basis vormt om nadere onderhandelingen aan te knoopen. izendt een voorstel tot wijziging van jde tarieven voor levering van gas dcc: het gene entelijk gasbedrijf vraagt een bijdrage van ƒ.407,30 in ae jkosten van verpleging van ivie j .A.Hoek-j istra, Plasweg 20, alhier, in het sa- Inatoriun "Sonnevanck" te Harderwijk, ivoor den duur van zes maanden. geeft een korte beschrijving der zaak Olijslager (afstand van grond aan de Heeserlaan) adress Jto^gel it Go kenbaa /an ee fegd b

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 117