BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen jaai tegen vooruit gaan, mits n glasver- Igesloten wordt een contract voor 5 bevinden-«betaling van een premie van /.82,= aan te .oodwonin-Baiie vorige contracten gelijktijdig worden ingetrokken. ,^7 behoo- /ZU.//sd£> den Wiek-I iggen te lln verband met het besluit van 24 Mei 19pö wordt op |het verzoek afwijzend beschikt. m van i. 25 Ja- >udende jor de TPatri- 3tJoseph"' |Het College heeft van het schrijven van den Minister kennisgenomen, de vragen hierin gesteld zullen worden Ibeantwoord Z^U. Zj/is voorstel bouwter- ;ns de 4 000,= zoekt het bedrag i ken is bruari het ge lat het nadere pen. 3esloten wordt mede te deelen, dat het College niet op dit bedrag kan ingaan en het voorgestelde bedrag van ƒ.4.000,= alsnog moet handhaven. ing van joesloten wordt dit voorstel te stellen in handen van n gas dcoijde Commissie voor het gasbedrijf om bericht en raad. 50 in de j .A.Hoek- het sa- de rwijk, n der zaak aan de he bijdrage ad ƒ.407,50 wordt verleend jL /-t/e adressant wordt in de vergadering van het College ^toegelaten teneinde in persoon zijn moeilijkheden bij het College voor te dragen en concreet zijn wenschen denbaar te maken. Gn een en ander is een afzonderlijke notitie vastgo- Legd behoorende tot deze notulen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 118