9? i/an den 5n ontvan- BESLISSING Gelet op het advies van houw-en Woningtoezicht nes. 15, 9, en 19, wordt besloten de aanvragen nos. 1/ 1555, 2/507a, en 2/510 in te willigen. Aanvrage no. 2/507b wordt geweigerd. besloten wordt aan het verzoek van den -burgemeester Hoofd van Politie te voldoen door den Baad voor te stellen een crediet te verleenen van /»150Ü,= voer aankoop van een politie-auto He raad zal zooveel mogel.'jk door overlegging van de verschillende terzake uitgebrachte rapporten worden ingelicht -Besloten wordt aan de P»ü#E»M. in rekening gen het tarief, genoemd in het besluit van van 22 Juni 1957, 4e afa.no.1478, onder 11 te bren- 13.en W b kennisgenomen. Afdeeling en No. V Aanmerkingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 122