Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer 239 Ged.Staten van Utrecht 240 Oir.Gey .werken Korte inhoud deelen mede dat de Minister van Binnen landsche Zaken als zijn meening heeft doen kennen, dat de financieele toe- stand der gemeente Soest een beletsel vormt om haar voor de heffing van de Personeele Belasting te rangschikken i; de 5e klasse terwijl voorts van omstam digheden die deze classificatie dringe: noodzakelijk maken niet is gebleken en iverzoeken derhalve de intrekking van d jbetrekkelijke verordening van 3 Augus tus 1938, 4e afd.no.1525 te willen be vorderen. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adAriezen. Beslot stappe: classe klasse is gewi Gelet c 21 Feb] aanvrat

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 129