I t <fi?3 ie water- tiart van ber 1933, van het ehad en e noodi- verlofs- be wil- gstaande 12 zal jkheid Lgaande ver leren uil: ische- zijn l kinde- "nsta- niet te l van jhelijk- m warmei andere sondering! deze lebben moorden .en van ;rekking| [eren be- 'O.I1 L1 Vft^ >eene af.- m 2 van 1 leens af.- irekking «j .e verbe •sseveld ■omtrent 1 Octj BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen De afrekening wordt goedgekeurd, zoodat de betaling 3 kan geschieden. Het verzoek wordt ingewilligd. Het college heeft met genoegen van het schrijven kennisgenomen. Het college kan zich vereenigen met de ontworpen voordracht aan den Raad, zoodat deze'den Raad zal v/orden aangeboden. c*Aa I i Bij nader inzien wordt het besluit van 28 Oct.1938 ingetrokken en wordt besloten het adres te stellen in handen van de commissie van openbare werken om be richt en raad. I? Jj- V 7 I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 12