BESLISSING Af deeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt bij de desbetreffende instanties stappen te doen ter indeeling van Hees in de 6e klasse en het overig deel der gemeente in de 5e klasse, een en ander zooals voorheen het gebruik is geweest. ge ver- ze ld vanl ezen. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd. 21 Februari 1939 nos.10 en 18, wordt besloten de aanvragen nos.2/503 en 2/509 in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 130