BESLISSING Aideeling j No. nmerKingen Besloten wordt liet besluit van 21 Februari 1339 tot uitstel van den bouw eener boerderij voor den tijd van één jaar in verband met mogelijke electrificatie van de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort en het ver kregen van een stationsemplacement. Op het verzoek wordt afwijzend beschikt. WG Besloten wordt conform het advies van den Dir.v.Gem. werken van 16 Februari 1939» no.28/1. Besloten wordt mede te deelen, dat het college-geen j y»tX^J' vrijheid kan vinden den Raad voorstellen te doen aangk het verzoek tot renteverlaging voldoen. /fit.t Besloten wordt aan den Dir.v.Gem.werken te vragen, of de heer Brey reeds dit jaar kan worden aangewe- zen. Besloten wordt van de wettelijke bepalingen gebruik te maken. ^J/z/z Besloten wordt de overeenkomst met P.D.van Zuthpen met drie maanden te verlengen en wel tot 1 Juni a.s. i S~3.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 134