BESLISSING Afdeeling en No Aanmerkingen n de va.nl een en aa bben be- s meer t] ch thans endtmei en of he| aan de verleed re onder] De Voor] lege gaaJ ie te xie-l Ltueele ;oeken. -erken mal steeneiil >er duizel j deze as l de hand 'iezen vei heeft ge] ;d welke moet woN i, doch ries van ontvang» sllen op mitenge- .dleeningl resto na! over 1 I ran met df jkering ie gen invi Besloten wordt: 1. machtiging tot aankoop van 500.000 steenen tegen een bedrag van 23>50 per duizend te verleenen; 2. aan den Dir.v.G-em.werken te verzoeken de gedane' offerten suoedig bij het College in te zenden, voorzien van zijn advies. lldus wordt besloten, verzoek lpelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd. ran de no®25 Febr.1939 no.5 wordt besloten de aanvrage no. "/506 in te willigen. /y«re

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 138